recenzja gra szkoleniowa

Przedsiębiorczość, lepsze rozumienie biznesu – recenzja gry „Biznes na czas”

Grę Biznes na czas postanowiłam nabyć na fali dobrych doświadczeń z poprzednimi grami Krzysztofa i Wiktora z GraSzkoleniowa.pl . Celem planowanego warsztatu była pomoc uczestnikom w lepszym zrozumieniu zasad funkcjonowania firmy oraz zależności pomiędzy różnymi działami. Tym razem rozgrywka niezwykle mnie zaskoczyła…

Biznes na czas to gra symulacyjna. Uczestnicy wcielają się w kierowników działów firmy produkcyjnej. Ich zadaniem jest osiąganie jak najlepszych wyników działów, które reprezentują oraz wyprowadzenie firmy „na prostą”. W zależności od szczegółowych celów szkolenia możesz z udziałem tej gry rozwijać przedsiębiorczość, wzmacniać rozumienie biznesu oraz umiejętności współpracy pomiędzy różnymi obszarami organizacji. Szczegółowy opis gry oraz jej zastosowań znajdziesz na stronie autorów (tutaj). Gra sprzedawana jest w formie .pdf. W poprzedniej recenzji napisałam o wadach i zaletach tej formy (tutaj).

 

Technikalia, czyli przygotowanie elementów gry:

Grę otrzymujesz w formacie .pdf. Aby móc wykorzystać ją na szkoleniu dość dużą ilość materiałów musisz wydrukować: instrukcje, karty pracowników, dostawców, klientów, zdarzenia losowe, pieniądze oraz znaczniki czasu.

Tym razem zdecydowałam się na skorzystanie z pomocy punktu xero w wydruku gry oraz zalaminowanie większości używanych elementów (poza banknotami). Znaczniki czasu zamieniłam na szklane kamyczki. Za wydruk, laminowanie i cięcie zapłaciłam dokładnie 47, 80 zł brutto i była to bardzo dobra decyzja. Poza oszczędnością czasu i znacznie lepszym wyglądem zalaminowanych elementów najważniejszą korzyścią była możliwość notowania na elementach suchościeralnym mazakiem.

W trakcie rozgrywki uczestnicy mogą realizować szeroki zakres działań. M.in negocjują z dostawcami i klientami, szkolą pracowników, rozbudowują linie produkcyjne. Niektóre z tych działań zmieniają informacje zawarte na wydrukowanych kartach, np. cenę zakupu półproduktów u dostawcy. Dzięki temu, że karty zostały zalaminowane, mogłam zaznaczać te informacje bezpośrednio na kartach a po zakończeniu gry, po prostu je zetrzeć.

Przed rozpoczęciem rozgrywki warto przygotować materiały w oddzielnych koszulkach dla każdego z działów oraz dla siebie. Każdy dział otrzymuje nieco inny zestaw i w szkoleniowym zamieszaniu łatwo coś pomylić.

 

Największe zaskoczenie w trakcie rozgrywki z grupą to…

 

Ta gra nie powinna trwać 2 godziny! W moim programie gra umieszczona była po pierwszej przerwie. Rozgrywka miała trwać do obiadu, omówienie zaraz po. I już teraz wiem, że to był błąd.

Gra Biznes na czas jest grą turową. Uczestnicy  otrzymują określony czas (15-20 min.) na swoje działania. Po tym czasie następuje podliczenie wyników poszczególnych działów, szybkie omówienie i rozpoczyna się kolejna runda. Rund może być 4-10 w zależności od decyzji trenera.

Podsumowanie pomiędzy rundami to gigantyczny potencjał, którego prawie nie wykorzystałam. Dlaczego? Ponieważ każda runda niesie w sobie ogrom doświadczeń, które warto zauważyć, omówić, wyciągnąć wnioski na bieżąco. Po zakończeniu gry wiele tych informacji niestety umyka. Planowanie merytorycznego omówienia dopiero po zakończeniu gry to, moim zdaniem, spora strata. Gigantyczne marnotrawstwo potencjału tej gry.

Jak zorganizowałabym rozgrywkę?

Dziś, jak myślę o wykorzystaniu tej gry, uważam, że jest to genialny szkielet na całodniowe szkolenie. Co przez to rozumiem?

Po pierwsze: gra powinna składać się w mojej opinii z 6-8 rund. 6 rund, które zastosowałam to minimum. Uczestnicy około 3.-4. rundy przechodzą od chaotycznego działania, bogatego w wartościowe dane do obserwacji aktualnych nawyków, do prób wykorzystania w praktyce wniosków z tego, jak szło im w poprzednich rundach. Dzięki wydłużeniu gry jesteś w stanie przejść z nią cały cykl Kolba.

Po drugie: wykorzystaj każdą rundę. Omówienie każdej rundy powinno być zaplanowane i wnosić co najmniej nową perspektywę, a najlepiej nową wiedzę, którą uczestnicy mogą wykorzystać już w kolejnej rundzie. Proponuję wykorzystać schemat pracy z grą w systemie całodniowym zgodnie z tabelą poniżej.

Oczywiście to, co znajdzie się w części merytorycznej wynika bezpośrednio z celów szkolenia. Obszary, które znajdziesz w tabeli są przykładowe, aby dać Ci inspirację, w jaki sposób możesz zaplanować własny program.

 

Etap Zawartość Czas
Moduł 1. Wprowadzenie do szkolenia, zasady pracy, cele, rozgrzewka

Wprowadzenie do gry i zasad

Runda pierwsza (20 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów.

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zasad gry

Omówienie ogólnych wniosków uczestników

90 min
  Przerwa 15 min
Gra Runda druga (15 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów i omówienie doświadczeń uczestników.

Moduł merytoryczny 1.  (30 min)
np. zasady efektywnego planowania działań, zasady prowadzenia efektywnych spotkań, wypracowywanie zasad na początku istnienia zespołu.

Runda trzecia (15 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów i omówienie doświadczeń uczestników.

Moduł merytoryczny 2.  (30 min)
np. znaczenie wskaźników efektywności biznesowej,  zasady optymalizacji procesów biznesowych, wąskie gardła procesów

90 min
Przerwa obiadowa 60 min
Gra Runda czwarta (15 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów i omówienie doświadczeń uczestników.

Moduł merytoryczny 3.  (30 min)
np. rodzaje konfliktów i sposoby radzenia sobie z nimi, znaczenie poszczególnych działów w organizacji, cele biznesowe działów a cele organizacji, otoczenie biznesowe i jego znaczenie dla organizacji

Runda piąta (15 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów i omówienie doświadczeń uczestników.

Moduł merytoryczny 4.  (30 min)
np.  budowanie współpracy pomiędzy działami, poszukiwanie konsensusu, kreatywne rozwiązywanie problemów, funkcjonowanie w sytuacji zmian, otoczenie VUCA.

90 min
Przerwa 15 min
Gra Runda szósta (15 min)

Zanotowanie wyników poszczególnych działów i omówienie doświadczeń uczestników.

Podsumowanie całości gry  (60 min)
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

90 min

 

Powyższy schemat to jedynie przykłady treści, jakie możesz wprowadzać w oparciu o grę. Sprawdzi się ona zdecydowanie w wielu kolejnych obszarach powiązanych z przedsiębiorczością, rozumieniem biznesu, efektywnym działaniem w organizacji, ale też i kompetencjami miękkimi jak komunikacja, zarządzanie, współpraca, czy rozwiązywanie konfliktów.

 

O czym warto wiedzieć przed zakupem?

 

Jak każda gra, Biznes na czas stanowi uproszczenie rzeczywistości i nie obejmuje wszystkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Wybierając tę grę warto mieć świadomość, które aspekty zostają w niej odzwierciedlone, a które nie.

W moim przypadku świetnie oddane zostały wszelkie aspekty związane z trudnościami w komunikacji pomiędzy działami i presją czasu. Uczestnicy doświadczyli, jak niezwykłą niechęcią darzą wskaźniki efektywności (przez pierwsze 3 rundy w ogóle nie brali ich pod uwagę mimo, że były widoczne na tablicy wyników), a jak ważną wskazówkę stanowią z podejmowaniu decyzji biznesowych.

Miałam szczęście do treści zdarzeń, które uczestnicy losowali na początku rundy. Zdarzenie w postaci niepłacącego Klienta wywołało niezwykłe emocje i olbrzymią demotywację kilku osób, ponieważ wymusiło szybką zmianę zaplanowanych działań. Było to bardzo ważne doświadczenie w późniejszym omówieniu. Szczególnie w sytuacji szybkich zmian, jakich uczestnicy doświadczają w codziennym życiu.

Potrzebowałam z kolei trochę więcej treści związanych ze strukturą firmy. W grze mamy tylko 5 działów: finanse, sprzedaż, zakupy, produkcja i HR. Zależało mi na pogłębieniu tego tematu. Dodałam więc moduł, w którym uczestnicy tworzyli łańcuch wartości własnej organizacji, identyfikowali konflikty, których doświadczali i opracowywali metody na ich rozwiązanie.

Jeśli chcesz pracować w tematach związanych z efektywnością procesów, może Ci zabraknąć np. kosztów magazynowania, transportu, możliwości inwestycji oraz wszelkich tematów związanych z opodatkowaniem działalności.

Zadbaj o warunki gry

Dla dobra rozgrywki warto zadbać o odpowiednie warunki na sali. Po pierwsze: uczestnicy powinni pracować przy odrębnych stolikach (1 stolik na zespół). Stoliki działów powinny być ustawione w taki sposób, aby uczestnicy mogli przy nich swobodnie rozłożyć wszystkie materiały i rozmawiać bez przeszkadzania sobie nawzajem.

Stolik trenera powinien być dość duży, aby swobodnie rozłożyć wszystkie materiały. Warto zadbać, aby przed nim było trochę miejsca, ponieważ są momenty w grze, w których uczestnicy będą stali w kolejce przed Twoim stolikiem.

Zadbaj o odrębne miejsce w którym umieścisz tabelę wyników. Idealna jest tablica suchościeralna, na której będziesz zamieszczać wyniki działów. Może być tez drugi flipchart lub po prostu kartka flipcharta zawieszona na ścianie. Wyniki powinny być widoczne cały czas, a flipchart będzie Ci potrzebny w trakcie omówienia rund.

 

Podsumowując…

Jest to kolejna dobra propozycja stworzona przez Krzysztofa Szewczaka z GraSzkoleniowa.pl. Sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w odnalezieniu się w organizacji, otwarcie komunikacji pomiędzy działami oraz lepsze rozumienie biznesu. Polecam 🙂

Opis gry oraz możliwość jej zakupu znajdziesz bezpośrednio na stronie autora: tutaj