badanie potrzeb szkoleniowych

Narzędzia badania potrzeb rozwojowych w organizacji

HR Business Partnerzy co roku stają przed wyzwaniem rzetelnego zbadania potrzeb rozwojowych w organizacji.

Bardzo często jest to seria spotkań, w trakcie których pracownik HR rozmawia z menedżerem zespołu lub działu, pytając o  wyzwania oraz problemy, które pojawiają się w zespole. Menedżerowie nierzadko mają trudność w precyzyjnym sformułowaniu potrzeb szkoleniowych swojego zespołu.

Często wynika to z braku odpowiednich narzędzi wspierających skuteczny proces analizy kompetencji w zespole lub z braku wiedzy o możliwych formach rozwoju.

Poznaj kilka narzędzi, które pomogą Ci w prowadzeniu efektywnych spotkań z menedżerami i rzetelne zaplanowanie działań szkoleniowych.

Learning Battle Cards – proces rozwoju to nie tylko szkolenieLEarning Battle Cards

Menedżerowie wielokrotnie ograniczają swoje oczekiwania dotyczące działań rozwojowych dla pracowników, ponieważ kojarzą je z koniecznością wysłania pracownika na długie szkolenie (nieobecność w pracy), dodatkowymi wydatkami i krótkotrwałym rezultatem. Karty Learning Battle Cards pomagają menedżerowi wybrać spośród wielu możliwości rozwoju swoich pracowników, takie, które będą najefektywniejsze. Jak to zrobić?

 1. Wybierz z tali karty te metody rozwoju, które są dostępne w Twojej organizacji lub mogą być łatwo wdrożone,
 2. Rozmawiając z menedżerem przedstaw wybrane karty, krótko opisując formy, które mogą być dla niego mało czytelne.
 3. W trakcie dyskusji zastanówcie się, które formy rozwoju pracowników mogą zostać zastosowane w zespole i w jaki sposób je wdrożyć.

Karty opatrzone są dodatkowymi informacjami, które  pomogą dobrać odpowiednią metodę do celu, kontekstu i specyfiki pracy w firmie. Dzięki temu rozmowa o potrzebach rozwojowych zespołu zyska dodatkowy wymiar.

 

Manufaktura Emocji – określ priorytety rozwojowe

Niech nazwa tego narzędzia Cię nie zmyli! Manufaktura Emocji to narzędzie do wielu zadań i doskonale sprawdza się w trakcie rozmów o kompetencjach w zespole. Pomogą one uzyskać pełen obraz zespołu i precyzyjnie określić priorytety.

Jak użyć tego narzędzia:

 • Pokaż menadżerowi karty z nazwami kompetencji i, jeśli jest taka potrzeba, krótko omów znaczenie każdej z nich.
 • Poproś o określenie wymaganego poziomu tej kompetencji w zespole – użyj białych pionków oraz aktualnego (czarne pionki).
 • Zastanówcie się wspólnie, jak taki stan wpływa na funkcjonowanie zespołu i które kompetencji należy rozwinąć w pierwszej kolejności.
 • Jeśli menedżer ma trudność w określeniu jednej wartości dla całego zespołu, podzielcie zespół na mniejsze podgrupy lub przeanalizujcie każdego pracownika
 • Narzędzie może być także użyte do analizy potrzeb rozwojowych samego menedżera.

Skale Kompetencji HR

Metamorfozy Świadomości – Siła Kompetencji

A co jeśli nie znajdziesz wszystkich potrzebnych Ci kompetencji w komplecie Manufaktura Emocji? Wtedy warto skorzystać z dużo szerszej talii inspiracji, jaką jest Siła Kompetencji z serii Metamorfozy Świadomości. Jest to talia aż 82 kart, w których każda zawiera nazwę jednej kompetencji. Kompetencje są opisane w języku polskim i angielskim, więc karty mogą zostać użyte także w pracy z obcokrajowcami.

Jak użyć:siła kompetencji

 • Wybierz z talii karty, które będą Wam potrzebne.
 • Pokaż menedżerowi talię i poproś, aby podzielił ją na 2 grupy: ważne oraz nie ważne w pracy jego zespołu.
 • Poproś o odłożenie kart z kategorii „nie ważne” na bok.
 • Poproś o ponowne przejrzenie kart i podział ich na 2 grupy: wymagają rozwoju i nie wymagają rozwoju.
 • Poproś o odłożenie kart z kategorii „nie wymagają rozwoju” na bok.
 • Poproś o ponowne przejrzenie kart i wybranie z nich 10 najważniejszych dla rozwoju w tym roku.
 • Po wybraniu najważniejszych poproś o ułożenie ich wg klucza: ważne dla realizacji celu oraz łatwe do wdrożenia.
 • Na tej podstawie wybierzcie priorytety rozwojowe zespołu na zbliżający się okres.

Karty Siła Kompetencji sprawdzą się szczególnie w sytuacji, w której w trakcie badania potrzeb rozwojowych Twoim celem jest wyjście poza utarte schematy szkoleniowe i nazwanie realnych kluczowych kompetencji z pracy zespołu.

Podsumowanie

Proces badania potrzeb rozwojowych w organizacji jest wymagającym zadaniem. Coraz większa presja na efektywność i ograniczenia czasu oraz budżetu motywują do poszukiwania skutecznych narzędzi wspierających ten proces.

Sprawdź szczegółowe opisy wspomnianych narzędzi:

 1. Learning Battle Cards – https://www.gadzetytrenera.pl/learning-battle-cards-ang-id-219 
 2. Manufaktura Emocji – https://www.gadzetytrenera.pl/manufaktura-emocji-id-178 
 3. Siła Kompetencji z serii Metamorfozy Świadomości – https://www.gadzetytrenera.pl/karty-sila-kompetencji-metamorfozy-swiadomosci-id-124