Koło życia w 12 nowych odsłonach

Koło Życia jest ważnym narzędziem coachingowym   i może zostać zastosowany na wiele różnych sposobów. Tak naprawdę może być najlepszym i najbardziej elastycznym narzędziem coachingowym w Twojej skrzynce z narzędziami. Poniżej znajdziesz alternatywy dla tradycyjnego zastosowania koła życia.

 Jako coachowie jesteśmy czasami znużeni kołem życia, ale należy pamiętać, że o ile dla nas jawi się jako stary i już niemodne narzędzie, dla klientów nadal może być czymś zupełnie nowym. Jak oprócz życiowej równowagi można użyć koła życia?  

 1. Koło Stresu (lub Koło Frustracji). Rozpocznij ćwiczenie z pustym kołem i poproś klienta, aby wypisał 8 najbardziej drażniących go, stresujących rzeczy. Następnie poproś o dokonanie oceny w skali od 0 do 10 w jakim stopniu każda z tych przestrzeni go stresuje. Wspólnie przyjrzyjcie się wynikom. Rada: Zapytaj która rzecz frustruje czy stresuje go najbardziej? W jaki sposób można obniżyć poziom stresu? Co zaskoczyło klienta? Jakie działania mogą zostać podjęte w kontekście wyników?

 2. Koło Postępów. Podczas używania tradycyjnej wersji Koła Życia można w dokonały sposób pokazywać postępy, jakich dokonuje klient. Używaj Koła Życia co miesiąc czy kwartalnie, abysprawdzać jak daleko zaszedł klient i jako sposób, żeby pokazać jak klient się rozwija.

 3. Koło Szczęścia, Zabawy lub nawet Podekscytowania.  Czy Twój klient potrzebuje pomocy w pracy nad szczęściem, zabawą czy podekscytowaniem? Poproś go o zidentyfikowanie 8 przestrzeni lub rzeczy, które sprawiają mu radość, bawią go lub ekscytują. Istnieją różne możliwości skalowania w tym przypadku. Możesz zapytać o poziom satysfakcji w każdym z tych obszarów lub jako ocenia swój poziom ekscytacji danym obszarem lub jak bardzo chciałby zaangażować się w dany obszar. Wszystko uzależnione jest od opisów obszarów, jakie zostały użyte. Następnie zapytaj klienta o działania w każdym z tych obszarów. Rada: Zapytaj o spostrzeżenia klienta. W jaki sposób mogliby każdy z obszarów bardziej wdrożyć w życie?

 4. Zdobywanie głębszego zrozumienia. Użyj Koła aby zagłębić się w poszczególne przestrzenie i pomóc klientowi zrozumieć jego życie i jego aspekty głębiej. Do tego celu poproś o wybranie jednego z obszarów z Koła Życia w wersji tradycyjnej i poproś o wypisanie na pustym Kole 8 zagadnień, które wchodzą w skład tego obszaru. Rada: To jest świetne zadanie domowe – aby zidentyfikować te zagadnienia tak, aby stały się punktem wyjścia przy następnej sesji. 

 5. Koło Wyrozumiałości. Poproś klienta o wyszczególnienie 8 obszarów, w których mógłby być milszy i wykazać się większą wyrozumiałością. Poproś, aby klient ocenił jaki jest poziom jego wyrozumiałości obecnie a następnie o zidentyfikowanie działań, jakie może podjąć, aby zwiększyć poziom wyrozumiałości. Rada: Spróbuje to najpierw na sobie. W jakich obszarach TY musisz być bardziej wyrozumiały wobec siebie?

 6. Ustalanie bardziej znaczących celów. Koło Życia jest wspaniałym sposobem, aby pomóc klientowi, który utknął na etapie wyznaczania celów. Niskie wyniki wskazywać mogą na obszary w których można by wyznaczyć cele. Praca na celach wyznaczonych w obszarach, gdzie punktacja jest wysoka mogłoby być również owocna, jeżeli pracujemy w nad obszarami, w których jesteśmy naprawdę dobrzy, przenosi się to na inne obszary naszego życia i podnosi również ich poziom.  Rada: Jest to świetne rozwiązanie dla coachingu biznesowego lub kariery, gdzie wspomagamy klienta również w jego prywatnej przestrzeni, która bez wątpienia wpływa na efektywność zawodową w kontekście długoterminowym.

 7. Koło Priorytetów. Poproś klienta, aby naniósł na koło 8 obszarów stanowiących dla niego priorytety – mogą to być priorytety zawodowe, osobiste, domowe – jakiekolwiek występują w życiu klienta. Najpierw poproś  klienta, aby określił swoje 3 najważniejsze priorytety. Następnie poproś o naniesienie na skalę swojej satysfakcji z każdego z tych obszarów. Takie ujęcie pozwala również na użycie go na poszczególne obszary, np. kariery, finansów lub nawet priorytetowych celów. Rada: Co zauważył klient? Jak ocenił 3 najważniejsze priorytetu w porównaniu z pozostałymi? Czy klient ma już ustalone swoje priorytety czy też wymagane było ich określanie? Jakie działania można podjąć?

 8. Koło Sprzedaży (lub Koło Marketingu). Koło może być również użyte celem zidentyfikowania działań zamiast identyfikowania obszarów, nad którymi należy popracować. Na pustym Kole Życia poproś klienta o zidentyfikowanie działań sprzedażowych lub marketingowych aby zrealizować plan na najbliższy miesiąć (lub kluczowe działania, aby zakończyć rok rozliczeniowy). Rada: Można pokusić się o częściowo gotowe Koło Marketingowe uzupełnione w social media, networking, reklamę, szkolenia, newsletter.

 9. Koło luk umiejętności i wiedzy. Na jakie 8 luk w wiedzy i umiejętnościach napotyka Twój klient w pracy, na drodze do promocji i awansu czy w swojej nowej karierze? Spytaj klienta o zidentyfikowanie jego luk a następnie o naniesienie na skalę w którym jej miejscu się znajdują. Następnie zidentyfikujcie działania, jakie można podjąć, aby pozbyć się tych luk. Rada: ważne jest, aby rozróżnić luki w wiedzy i w umiejętnościach oraz zweryfikować czy luki te są „uzupełnialne” i czy tą umiejętność albo wiedzę klient potrzebuje uzupełnić i czy chce tego.

 10. Ogólny plan działania  Wizualna forma Koła życia jest również doskonała aby sformułować plan działania i aby robienie tego było zabawniejsze. Używając czystego Koła Życia zapisz cel lub spodziewany zysk na górze strony. Następnie poproś klienta aby zapisał 8 działań, które prowadzą do realizacji celu. Rada: Jeżeli poprosisz klienta o zapisanie konkretnej daty przy każdym z tych przedsięwzięć będzie mógł używać tych „kawałków ciasta” do odnotowywania poziomu realizacji przedsięwzięcia. Używając Koła można również w doskonały sposób podzielić większe przedsięwzięcia na mniejsze, łatwiejsze w realizacji działania.

 11. Koło Relacji. To jest koło O relacjach. Poproś klienta aby wpisał na Koło 8 najbardziej pozytywnie i energetyzująco działających na niego osób i o ocenę w skali jak doładowani czują się po spędzeniu z nimi czasu. Poproś o spostrzeżenia. Rada: Spytaj w jakim stopniu w % obecnie spędzają z każdą z tych osób. W jaki sposób mogliby spędzać z nimi więcej czasu? Można również zrobić wersję odwrotną, tzn. dla osób, które zabierają energię.

 12. Koło poszukiwania miłości. Naszą ostatnią wersją Koła jest wersja służąca do pomocy klientom w identyfikowaniu tego, czego szukają w relacjach i związkach. Poproś klienta aby na pustym kole zapisał koło każdego „kawałka ciasta” po jednej cesze idealnego partnera. Następnie poproś, aby ocenił w skali jak ważna jest ta cecha. To pomoże ocenić które z cech są najistotniejsze. Rada: Dobrym pomysłem jest aby dać to Koło jako zadanie domowe i zachęcić klienta aby pomyślał szerzej nad cechami, które NAPRAWDĘ są istotne u jego życiowego partnera. Można zachęcić, zależy od klienta, wskazując przykładowe cechy, jak dobry słuchacz, miły, uduchowiony, aby przejść do takich cech ponad wysoki czy przystojny.

Oczywiście liczba „kawałków ciasta” w kole nie musi być równa 8, chociaż właśnie w ten sposób najłatwiej podzielić koło 

Rada ostateczna: Niezależnie od tego w jakim kontekście użyjesz Koła Życia pamiętaj o zadaniu pytania: „Więc, jeżeli to koło reprezentuje Twoje życie/związek/karierę/strategię marketingową, czy to jest wyboista droga?

Efektywnej pracy z Kołem Życia, wielu sukcesów Twoim klientom i Tobie. Nawet z czegoś tak klasycznego można zrobić innowacyjne narzędzie. Miłej zabawy.

Kamila Pepiak – Kowalska

Autorka zamieszania, wiercipięta i prowokator. Akredytowany Coach PCC ICF. Trener, pedagog, politolog i ekonomista. Bibliofil uzależniony od poszukiwań w czasie i przestrzeni. Masz pytania? Pisz do mnie: kamilapepiak@hotmail.com
www.ministryofskills.com

Narzędzi takich jak koło życia jest znacznie więcej. Agnieszka Marlińska zgromadziła ich piękną kolekcję. W eleganckiej oprawie graficznej wraz z instrukcjami można je wszystkie znaleźć tu: https://www.gadzetytrenera.pl/27-narzedzi-nie-tylko-coachigowych